Home Interiorismo Arquitectura Particulares Prtomociones API Fotografía aérea
Habitat Virtual / Fotografia Catalan
 

INTERIORISME

Possiblement la fotografia d'interiors és un dels reptes més respectats per qualsevol fotògraf degut a la dificultat tècnica que comporta. Hàbitat Virtual és un equip format en dues disciplines, la fotografia i l'interiorisme, la qual cosa ens predisposa a garantir els millors resultats.

Estilisme, cura amb el detall, comprensió dels materials emprats en una obra, tractament de la llum i estudi del color real. Tot amb una resolució d'imatge que permet destinar les imatges a qualsevol tipus de publicitat (premsa especialitzada, impremta i gran format).

 
Parlem...
Expliqui'ns qué
és el que
necessita...
 

ARQUITECTURA

Les nostres imatges s'executen amb respecte per mostrar l'obra i el missatge implícit de l'arquitecte... (+)

 

PARTICULARS

Li oferim la possibilitat de realitzar el primer pas en la venda del seu habitatge de la manera més segura. Realitzem el reportatge que podrà lliurar als seus anunciants a internet, premsa i agents immobiliaris... (+)

 

PROMOTORES
IMMOBILIÀRIES

Oferim a les promotores immobiliàries reportatges de les seves obres en venda, habitatges mostra, urbanitzacions i edificis... (+)

ADMINISTRADORS
DE FINQUES (API)

Destini les nostres fotografies a potenciar les visites de les seves propietats i finques exposades a internet (portals immobiliaris) i a la publicitat impresa... (+)

FOTOGRAFIA AÈREA

Tenim una amplia experiència en reportatges aeris. Des del punt de vista que ens proporciona un helicòpter, obtenim detalls imprescindibles tant per el seguiment d'una obra arquitectònica, com per múltiples aplicacions per a l'administració... (+)

Hàbitat Virtual S.L. C/ del Mas, pol.55, par.60 | 43520 Roquetes - T.+34 667 68 05 27
© Josep Rey - Tots els drets reservats